2019

03.21-04.19

Хонь

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2019

04.20-05.20

Үхэр

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2019

05.21-06.21

Ихэр

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2019

06.22-07.22

Мэлхий

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2019

07.23-08.22

Арслан

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2019

08.23-09.22

Охин

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2019

09.23-10.22

Жинлүүр

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2019

10.23-11.21

Хилэнц

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2019

11.22-12.21

Нум

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2019

12.22-01.19

Матар

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2019

01.20-02.18

Хумх

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2019

02.19-03.20

Загас

Мэдээлэл оруулаагүй байна.