2020

03.21-04.19

Хонь

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2020

04.20-05.20

Үхэр

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2020

05.21-06.21

Ихэр

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2020

06.22-07.22

Мэлхий

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2020

07.23-08.22

Арслан

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2020

08.23-09.22

Охин

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2020

09.23-10.22

Жинлүүр

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2020

10.23-11.21

Хилэнц

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2020

11.22-12.21

Нум

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2020

12.22-01.19

Матар

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2020

01.20-02.18

Хумх

Мэдээлэл оруулаагүй байна.

2020

02.19-03.20

Загас

Мэдээлэл оруулаагүй байна.