My name is

дэлхийд түрүүлсэн цагаасаа эхлэн хэнд ч дийлдхээргүй хүчирхэг

Дэлгэрэнгүй