Баннерын байршил

Mongolnews.mn сайтад баннер байршуулах үнэ тариф

Байрлал

Баннерын хэмжээ/pixel/

Үнэ

А1

728х80

100.000

А2

300х250

80.000

А3

925х60

80.000

B1

-

100.000

B2

-

70.000

B3

-

30.000

B4

-

50.000
B5 -

40.000

C1 -

80.000

C2 -

70.000

C3 -

70.000

C4 -

80.000

C5 -

80.000

C6 -

50.000

D1 -

100.000

D2 -

70.000

D3 -

70.000

D4 -

50.000

D5 -

40.000

D6 -

40.000

D7 -

30.000

E1 -

50.000

Жич: Бүх хуудсанд зэрэг харагдана.

 

Байрлал

Баннерын хэмжээ/pixel/

Үнэ

Дотор нүүрэнд

 

 

А2

300х250

180.000

A3

925х60

150.000

 

Тайлбар:

-Дээрх үнийн саналд НӨАТ орсон болно.

-Хэрэв та хүсвэл баннераа өөрийн  хүссэн хэмжээгээр тавих боломжтой. Энэ нөхцөлд хэмжээ, байрлал, хугацаанаас хамаарч үнэ өөрчлөгдөх болно.

-Бусад нүүрт нүүр хуудаснаас бусад хуудаснууд багтана.

-Сарын хугацаатай гэрээ хийвэл 10%-ийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.

-Жилийн хугацаатай гэрээ хийвэл 20%-ийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Төлбөрт мэдээний тариф

Мэдээ, мэдээлэл

Байршил

Нөхцөл

Үнэ (өдрөөр)

Эхний нүүрийн гол мэдээ

Онцлох хэсэгт

1 цаг байршина . Үүнээс хойш тохирох ангиллынхаа онцлох хэсэгт маргааш өглөөний 08.00 хүртэл байршина

150.000

Ангилал бүрийн онцлох мэдээ

Тохирох ангиллынхаа онцлох хэсэгт байрлана

Нэг өдрийн турш. Тухайн өдрөө хэдэн цагт байршуулнаас үл хамааран маргааш өглөөний 08.00 цагт солигдоно

100.000

B, C, D, E, F нүүрийн гол мэдээ болгох

Улс төр, Эдийн засаг, Спорт, Нийгэм, Энтертайнмент хуудсанд

Нэг өдрийн турш. Тухайн өдрөө хэдэн цагт байршуулнаас үл хамааран маргааш өглөөний 08.00 цагт солигдоно

75.000

Фото мэдээ

Тохирох ангилалдаа

Дараа өдрийн 08.00 цагт хүртэл

50.000

Видео мэдээ

Тохирох ангилалдаа

Дараа өдрийн 08.00 цагт хүртэл

100.000

Төлбөрт нийтлэл ярилцлага

 

 

 

Төлбөрт нийтлэл

Тохирох ангилалдаа

Дараа өдрийн 08.00 цагт хүртэл

150.000

Төлбөрт ярилцлага

Тохирох ангилалдаа

Дараа өдрийн 08.00 цагт хүртэл

150.000

Санал асуулга

 

 

150.000

* Дээрх үнэд НӨАТ  орсон болно

 

Төлбөрт мэдээ мэдээлэл, нийтлэл ярилцлагын журам

1. Сурталчилгааны агуулга нь Монгол Улсын зар сурталчилгааны тухай хууль болон бусад холбогдох хуулиудад нийцсэн байх ёстой.

2.  Зар, сурталчилгааны үнэн, бодит байдлыг зарлуулагч байгууллага хариуцна.

3. Төлбөрт нийтлэл, мэдээ, ярилцлагаар бусдын нэр хүндэд халдаж, гутаан доромжлохыг хориглоно. Ийм агуулгатай бол www.mongolnews.mn хуудаст нийтлэхгүй.

4. Бизнеийн байгууллага болон хувь хүний нэр хүндэд халдаж, хувийн нууц дэлгэхийг хориглоно.